Een futureproof HR-beleid dankzij steun van ESF | Europese Unie | Vlaanderen Meer weten?

Digitaal

Vorige
ABC van de lokale besturen
ABC van de lokale besturen
Uw snelle link naar de overheid: contactgegevens van 13500 mandatarissen, 8800 diensten, 9700 aanspreekpunten
akteloket
Akteloket®
Bespaar tijd en kosten door akten en afschriften veilig, digitaal en op een geautomatiseerde manier met collega-besturen uit te wisselen.
eGovFlow - Het webloket van de toekomst
eGovFlow®
De aktes, attesten en vergunningen van uw burgers binnen de 5 minuten in hun mailbox.
FinConnect:online kennispunt financieel management
FinConnect
Alle noodzakelijke informatie voor de financiële dienst van de gemeenten, in combinatie met de meest innovatieve mogelijkheden om hier toegang tot te krijgen.
MATConnect | Online kennispunt managementteam
MATConnect | Online kennispunt managementteam
informatie over de regelgeving van toepassing op de lokale besturen | inspiratie voor de uitbouw van het beleid
OmgevingConnect > VVOR
OmgevingConnect > VVOR
Het innovatieve online kennispunt dat u informeert en inspireert over milieurecht, ruimtelijke ordening en stedenbouw.
Oranjeconnect
OranjeConnect
Alle kennis voor en door de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen, gebundeld in één gebruiksvriendelijk online portaal.
Religiopoint: toegankelijke software voor een eenvoudige administratie
Religiopoint
Toegankelijke software voor een vereenvoudigde administratie van kerkfabriek, centraal bestuur en gemeente.
ScanSearch
ScanSearch®
Digitaliseer en archiveer al uw papieren documenten en dossiers met ScanSearch® en maak komaf met lang opzoekwerk, kopiëren, plakken, ...
Verifieer - Digitaal ondertekenplatform
Verifieer®
Met dit digitaal ondertekenplatform ondertekent u sneller en efficiënter op een veilige en rechtsgeldige manier papieren en digitale documentenstromen.
VIEWZConnect | Online kennispunt welzijn en zorg
VIEWZConnect | Online kennispunt welzijn en zorg
Het innovatieve online platform boordevol onmisbare kennis voor iedere welzijns- en zorgprofessional.
Volgende

(e-)Boeken en tijdschriften

Lokale belastingen op economische activiteiten
Lokale belastingen op economische activiteiten
De ideale kennismaking voor iedereen die op zoek is naar praktische modellen en een beknopt overzicht van de actuele rechtspraak en rechtsleer. Een onmisbare metgezel bij de herziening en goedkeuring van de belastingreglementen met het oog op de nieuwe legislatuur.
Ten strijde tegen armoede
Ten strijde tegen armoede
In dit boek brengt Julien Van Geertsom een analyse van armoede op nationaal niveau. Dat doet hij op basis van zijn persoonlijke beleving en zijn ervaring met de interactie tussen ambtenaren en beleidsmakers.
Wegwijs in de uitvoering van overheidsopdrachten
Wegwijs in de uitvoering van overheidsopdrachten
Deze nieuwe editie biedt een volledig overzicht van de actuele bepalingen van het AUR 2017, met bijzondere aandacht voor de passages die wijzigden en/of voor interpretatie vatbaar zijn.
Eerste hulp bij BBC 2020
Eerste hulp bij BBC 2020
Met deze bijgewerkte versie van de onmisbare gids "Eerste hulp bij BBC" hebt u in een oogopslag zicht op de belangrijkste aanpassingen in de regelgeving ... en op hun gevolgen voor de praktijk.
Nationaliteit
Loketboek Nationaliteit
Dit loketboek nationaliteit gidst u op een schematische en een bevattelijke wijze van a tot z door de procedure en de begrippenlijst.
Te mooi om (niet) waar te zijn
Te mooi om (niet) waar te zijn
Dit bijzondere boek breekt een lans voor klantgericht werken en organiseren in social profit. Het verkent wat klantgerichtheid kan betekenen in zorg, welzijn, bestuur, onderwijs, …
Intellectueel eigendomsrecht
Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht
Dit onmisbare naslagwerk biedt een helder en actueel overzicht van de regels inzake het intellectueel eigendomsrecht.
Kleine gids voor dementie
Kleine gids voor dementie
Er bestaat een overdaad aan informatie over dementie op honderd-en-een verschillende plaatsen. De auteurs van deze bijzondere uitgave helpen het bos door de bomen te zien, en belichten alle facetten van dementie op een toegankelijke manier.
Wegwijs in uw gemeente
Wegwijs in uw gemeente
Wat doet een burgemeester? Hoe worden na de verkiezingen de zetels verdeeld? Wat maakt een stad een stad? Deze en vele andere vragen worden onder de scanner gelegd.
Gemeentelijke fusies in Vlaanderen
Gemeentelijke fusies in Vlaanderen
Deze boeiende uitgave biedt een inkijk in het besluitvormingsproces van de vijftien Vlaamse gemeenten die ervoor gekozen hebben om tegen 1 januari 2019 vrijwillig te fusioneren met één of meerdere buurgemeenten. Daarbij kijken verschillende auteurs naar het verleden, het heden en de toekomst van de gemeentelijke fusies.
Handboek Overheidsmanagement
Handboek Overheidsmanagement
Een grondige analyse van de vele facetten waaruit de moderne overheid is opgebouwd.
Decreet lokaal bestuur
Het Decreet lokaal bestuur
De auteurs van dit boek willen de lezer informeren over het nieuwe decreet en de impact van de talrijke wijzigingen in kaart brengen. Daarnaast wordt ruimte gelaten voor kritische reflecties en voor de bredere situering van de evoluties en tendensen op het Vlaamse lokale niveau.
De wet op het politieambt commentaar
De wet op het politieambt - Commentaar
Dit boek vormt een commentaar op de ‘nieuwe’ wet en bevat alle recente wetswijzigingen.
Dossier nachtarbeid
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier nachtarbeid
U vindt in dit boek een overzicht van de beperkingen die gelden voor werknemers tewerkgesteld in een arbeidsregeling met nachtprestaties, de maatregelen op het vlak van veiligheid en gezondheid, en de bijzondere procedures bij de invoering van een arbeidsregeling met nachtprestaties.
Van harte gegund!
Van harte gegund!
Zonder zich te verliezen in details of in een overdaad aan randinformatie belicht expert Marc De Caster alle belangrijke elementen van de wetgeving overheidsopdrachten die op 30 juni 2017 in werking trad. Het resultaat? Een toegankelijke, behapbare en aangenaam vormgegevens gids.
help wat nu
De omgevingsvergunning: help, wat nu?
Geïnspireerd door de werking van lokale besturen, biedt dit boek een handleiding voor vergunningverlenende overheden, waarbij de nieuwe vergunningsprocedure van A tot Z wordt toegelicht.
De omgevingsvergunning: praktische leidraad bij de procedure
De omgevingsvergunning: praktische leidraad bij de procedure
Dit boek biedt een leidraad voor milieuverantwoordelijken die zich moet inwerken in de ‘nieuwe’ omgevingsvergunning.
Blockchain in de praktijk
Blockchain in de praktijk
Dit boek doet u nadenken over hoe blockchain het leven van de burger makkelijker kan maken, en is een must voor iedereen die een efficiëntere publieke dienstverlening nastreeft.
coproductie
Coproductie in de publieke sector
Dit boek laat zien hoe professionals in verschillende beleidssectoren – energie- en milieubeleid, armoedebestrijding, onderwijs, veiligheid – manieren hebben gevonden om coproductie vorm te geven en wat de dilemma’s zijn die zij in de praktijk ervaren.
financieel rechercheren
Financieel Rechercheren
Deze uitgave is een inspiratiebron voor iedereen die zich wil verdiepen in het onderzoeken van financieel-economische misdrijven en meer specifiek voor magistraten bij het instrueren van onderzoeken en bijhorende opdrachten.
Intervisie met impact
Intervisie met impact
Dit boek geeft je zeer concrete tips om te komen tot krachtige, leerzame en interessante overlegmomenten.
Resultaatgericht management in lokale besturen
Resultaatgericht management in lokale besturen
Stel je je soms de vraag hoe jouw organisatie nog meer resultaatgericht kan werken? Hoe je zelf nog kunt groeien binnen jouw organisatie? Of hoe je anderen en de organisatie zelf kunt helpen groeien? Laat je dan inspireren door deze rijk geïllustreerde uitgave.
Het arbeidsreglement in lokale overheden
Het arbeidsreglement in lokale overheden
Deze gids leert u hoe u het arbeidsreglement van uw bestuur kunt omvormen in een werkinstrument ten dienste van een modern personeelsbeleid binnen een wettelijk kader.
Tante Mariette en haar fiets
Tante Mariette en haar fiets
Dit veelzijdige en overzichtelijke handboek beschrijft hoe overheid en social profit op een doordachte, eigentijdse en persoonlijke manier kunnen communiceren met hun doelgroepen. Gelardeerd met vele voorbeelden, checklists en handige tips.
JEZ11 in beeld
JEZ11 in beeld
Een reflectie op het werken met jongeren in de bijzondere jeugdzorg. Dit boek vertelt het verhaal van JEZ11, dat begint in 2008 met de opstart van een proeftuin in Ieper.
Werkplanning in de zorgsector 2
Werkplanning in de zorgsector 2: Een wettig uurrooster op maat van uw organisatie opstellen
Dit boek helpt u om uw personeelsbezetting in kaart te brengen en vervolgens efficiënt in te plannen rekening houdend met de wetgeving, noden van de dienst en wensen van de medewerker.
Eerste hulp bij overheidsopdrachten - Editie 2017
Eerste hulp bij overheidsopdrachten
Met zijn praktische insteek, duidelijke aanpak, heldere uiteenzettingen en eenvoudig op te volgen raadgevingen, gidst dit boek u moeiteloos door de basisbegrippen en de plaatsingsprocedure heen.
Geluid in Vlaaanderen
Geluid in Vlaanderen
Met o.a. een helder overzicht van de geluidsreglementering, concrete cases, talrijke voorbeelden en technische oplossingen vormt dit boek een onmisbare informatiebron over geluid en over de bijhorende Vlaamse regelgeving.
Verlies je lezer niet (Marc Mombaerts)
Verlies je lezer niet
Wil je dat het informatieblad van je gemeente, het ledenblad van je vereniging of het personeelsblad van je bedrijf ook echt gelezen wordt? Dan is niet alleen een goede pen belangrijk. Typografie, opmaak, visuals, … zijn net zo essentieel. Je ontdekt er alles over in deze handige uitgave.

Opleidingen

Onroerende verhuur en btw
22/01/2019 - Leuven
Onroerende verhuur en btw
24/01/2019 - Aalst
Debiteurenbeheer van lokale besturen
Workshop 1 05/02/2019 - Antwerpen
Debiteurenbeheer van lokale besturen
Workshop 213/02/2019 - Gent

Promoties

Uitgeverij Vanden Broele op Twitter

Driven by sustainability

De aanstekelijkheid van duurzaamheid

Duurzaamheidsverslag 2016

Lees meer
GDPR

De GDPR-wetgeving

Vanden Broele engageert zich

Lees meer
Over Uitgeverij Vanden Broele

Wij bieden sinds 1957 kennis op maat van overheden, advocaten, magistraten en bedrijven. Een naadloze vertaalslag van de theorie naar de praktijk vormt daarbij steeds het uitgangspunt. Om onze klanten optimaal te bedienen, breken we al jaren uit het vakje van het "traditionele uitgeven".

Historiek Contact Stageplaatsen Partners Duurzaamheid

Onze Websites

De kennis en informatie die wij aanbieden, is heel divers. Verschillende toegangspoorten leiden u gelukkig meteen naar wat u zoekt. Hier vindt u een overzicht van al onze websites.

Websites

Onze imprints

Verschillende uitgaven en diensten van Uitgeverij Vanden Broele varen onder hun eigen vlag. Meer uitleg over deze specifieke merken - of imprints vindt u hier.

Vanden Broele Academics

Uitgeverij Vanden Broele NV – Stationslaan 23, 8200 Brugge – t. 050 64 28 00 – f. 050 64 28 08 – contact@vandenbroele.be
© 2001-2018 Vanden BroeleLegalContact