Praktische informatie

Inschrijving

Wenst u zich in te schrijven voor één van onze opleidingen? Dat kan op drie verschillende manieren.

 • Inschrijving per post
  U vult de antwoordkaart, die u op onze aankondigingsbrieven of in onze folders terugvindt, volledig in en stuurt die vervolgens terug naar Uitgeverij Vanden Broele, Stationslaan 23, 8200 Brugge.

 • Inschrijving per fax
  U vult de antwoordkaart, die u op onze aankondigingsbrieven of in onze folders terugvindt, volledig in en faxt die vervolgens naar het nummer 050 642 808.

 • Online inschrijving
  U klikt op de button "inschrijven", die u onderaan de webpagina van elke opleiding terugvindt. Vervolgens vult u het online inschrijvingsformulier volledig in en klikt u op "verzend".

U kan zich inschrijven tot op de dag voor de opleiding.

Opmerkingen:

 • De antwoordkaarten in onze folders zijn vaak reeds voorgefrankeerd. U kan ze ons dus gratis per post opsturen.
 • Telefonisch inschrijven is niet mogelijk.
 • Een volledig en correct ingevuld inschrijvingsformulier is niet alleen belangrijk voor ons, maar ook voor u:
  • Uw adresgegevens worden gebruikt voor een correcte en efficiënte facturatie.
  • Uw naam, uw functie en de naam van de organisatie/instelling die u vertegenwoordigt, worden vermeld op de deelnemerslijst die in de documentatiemap van elke opleiding wordt gevoegd, en ook op uw persoonlijke badge indien er badges uitgedeeld worden.
  • Uw e-mailadres wordt gebruikt om uw inschrijving op onze opleidingen te bevestigen.
 • Bent u opleidingsverantwoordelijke of diensthoofd en schrijft u niet zichzelf, maar uw medewerker(s) in? Dan is het belangrijk, en wel om bovengenoemde redenen, dat u de naam, de functie en het persoonlijk e-mailadres van deze medewerker(s) doorgeeft.

Bevestiging

Binnen de twee dagen na ontvangst van uw inschrijving (via post, fax of website) krijgt u van Uitgeverij Vanden Broele een bevestigingsmail toegestuurd.

Deze bevestigingsmail bevat alle praktische informatie over plaats (incl. wegbeschrijving) en programma van de opleiding.

Enkele dagen voor de opleidingsdag krijgt u de bevestigingsmail nogmaals toegestuurd. Deze extra bevestiging is onder andere bedoeld voor de deelnemers die zich op de valreep voor een opleiding hebben ingeschreven.

Ontving u geen bevestiging van inschrijving? Aarzel dan niet om met ons contact op te nemen, via opleidingen@vandenbroele.be of 050 642 828. Wij helpen u graag verder.

Betaling

Uitgeverij Vanden Broele vermeldt bij elke opleiding de inschrijvingsprijs exclusief én inclusief btw. In de prijs zijn telkens de catering en de documentatiemap (+ eventueel verslagboek) begrepen.

U betaalt de inschrijvingsprijs van de opleiding met behulp van een factuur, die Uitgeverij Vanden Broele u zo snel mogelijk opstuurt na ontvangst van uw inschrijving. Het verschuldigde bedrag kan u storten op rekeningnummer BE24 47005113 0138, met vermelding van de gestructureerde mededeling die u op de factuur terugvindt.

Betaalt u met de kmo-portefeuille? Meer informatie vindt u verderop deze pagina. 

Wist u dat...

...onze opleidingen onderworpen zijn aan het btw-tarief van 21 %? En dit in tegenstelling tot onze uitgaven, waarop het btw-tarief van 6 % van toepassing is?

Dit verschil heeft gevolgen voor de deelnameprijs van opleidingen waarin eveneens een (verslag)boek is vervat. In dergelijke gevallen is de berekening van de deelnameprijs inclusief btw namelijk iets ingewikkelder. Een voorbeeld:

Prijzen exclusief btw:
 • opleiding (incl. catering en documentatiemap) = € 164
 • verslagboek = € 39
 • Totale deelnameprijs exclusief btw = € 203
Prijzen inclusief btw:
 • opleiding (incl. catering en documentatiemap) = € 164 + 21 % = € 199
 • verslagboek = € 39 + 6 % = € 41
 • Totale deelnameprijs inclusief btw = € 240

Annulering

Bent u ingeschreven voor een opleiding, maar blijkt vervolgens dat u die niet zal kunnen bijwonen? Dan zijn er, naargelang het moment waarop u ons hiervan schriftelijk op de hoogte brengt, verschillende alternatieven voorhanden:

Tot 7 dagen voor de opleiding

 • Alternatief 1: u kan uw inschrijving kosteloos annuleren.
 • Alternatief 2: u kan zich kosteloos laten vervangen door een collega of medewerker.
 • Alternatief 3: u kan uw inschrijving kosteloos verzetten naar een andere datum (indien de opleiding uit verschillende sessies bestaat, en er voor de desbetreffende sessie nog plaatsen vrij zijn).

Minder dan 7 dagen voor de opleiding

 • Alternatief 1: u kan zich kosteloos laten vervangen door een collega of medewerker.
 • Alternatief 2: u kan uw inschrijving kosteloos verzetten naar een andere datum (indien de opleiding uit verschillende sessies bestaat, en er voor de desbetreffende sessie nog plaatsen vrij zijn). Dit is enkel mogelijk tot 2 dagen voor de opleiding.

Bieden deze alternatieven geen oplossing, of brengt u Uitgeverij Vanden Broele niet op de hoogte van uw annulering, dan bent u het volledige bedrag van de deelnameprijs verschuldigd.

Deelnemers die niet aanwezig zijn op een opleiding, en die geen vervanger konden sturen, krijgen automatisch de documentatiemap (en het eventuele in de prijs begrepen verslagboek) opgestuurd. Verzendkosten hiervoor worden niet in rekening gebracht.

Bovenstaande annulatievoorwaarden zijn uiteraard niet van toepassing op de gratis opleidingen Religiosoft.

Opmerkingen:
In geval van onvoorziene omstandigheden behoudt Uitgeverij Vanden Broele zich het recht om een opleiding te annuleren, het programma aan te passen of de locatie te wijzigen.

Opleidingssubsidies

Alle opleidingen van Uitgeverij Vanden Broele komen in aanmerking voor terugbetaling via de kmo-portefeuille.

Wat?

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse Overheid die Vlaamse kmo’s moet ondersteunen. Met deze steunmaatregel van de Vlaamse overheid kunnen diensten betaald worden die de bedrijfsvoering bevorderen, zoals opleidingen van Uitgeverij Vanden Broele.

Via een gebruiksvriendelijke interactieve webtoepassing (met elektronische portefeuille) kan u subsidies aanvragen en projecten betalen.

Wijzigingen sinds 1 april 2016

Klik hier voor een overzicht van de wijzigingen sinds 1 april 2016.

Voor wie?

Voor zelfstandigen, vrije beroepen en kmo’s die aan de opgelegde voorwaarden voldoen.

Advocaten, notarissen,... kunnen eveneens gebruikmaken van de kmo-portefeuille voor wettelijk verplichte opleidingen als onderdeel van de permanente vorming.

Hoeveel?

De Vlaamse overheid betaalt 40 % van de factuurkosten voor opleidingen voor kleine ondernemingen (minder dan 50 medewerkers), met een maximum van € 10.000 per jaar. Voor middelgrote ondernemingen wordt 30 % van de factuurkosten betaald, met een maximum van € 15.000 per jaar.

Het minimale projectbedrag is € 100. Een project kan uit 1 of meerdere opleidingen en/of cursisten bestaan. U kan meerdere projecten per jaar indienen.

Sinds 1 januari 2013 moet u het aantal opleidingsuren vermelden, dit is gewoonlijk 3 uur voor een halve dagopleiding en 6 uur voor een dagopleiding. Het precieze aantal uren vindt u op onze site bij de opleiding zelf.

De btw kan u niet met de kmo-portefeuille betalen.

Werkwijze?

 • Maakt u voor het eerst gebruik van de kmo-portefeuille? Dan moet u zich registreren. Meer uitleg hierover vindt u hier.
 • Bent u reeds geregistreerd op de website van de kmo-portefeuille? En wenst u de kmo-portefeuille aan te wenden voor een opleiding die door Uitgeverij Vanden Broele wordt georganiseerd? Dan kan u een subsidieaanvraag indienen, waarbij u volgende stappen doorloopt:
  1. U schrijft zich (via post, fax of website) in voor een van onze opleidingen, en geeft aan dat u die wenst te betalen met behulp van de kmo-portefeuille.
  2. U dient een subsidieaanvraag in via de website www.kmo-portefeuille.be, goed voor een bijdrage van 40 % in de deelnameprijs voor kleine ondernemingen of 30 % van de deelnameprijs voor middelgrote ondernemingen (prijzen excl. btw). Daarbij vermeldt u het aantal opleidingsuren. Hierbij maakt u gebruik van ons erkenningsnummer DV.O105322. U doet dit ten laatste 30 kalenderdagen na de inschrijving en 14 kalenderdagen na de opleiding.
  3. Uitgeverij Vanden Broele bevestigt uw inschrijving, alsook de aanvraag die u via de website www.kmo-portefeuille.be hebt ingediend. U ontvangt eveneens een factuur die de deelnameprijs van de opleiding vermeldt.
  4. U betaalt rechtstreeks aan Uitgeverij Vanden Broele de btw die op de opleiding van toepassing is.
  5. U wordt via e-mail verzocht om 60, respectievelijk 70 % van de deelnameprijs (excl. btw) in de kmo-portefeuille te storten. U doet dit via een storting op de rekening van Sodexo, die op haar beurt uw bijdrage in uw elektronische portefeuille stort. U doet dit ten laatste 30 kalenderdagen na de bevestiging van de aanvraag, die u van Uitgeverij Vanden Broele ontvangt (zie stap 3).
  6. De Vlaamse overheid stort 40, respectievelijk 30 % van de deelnameprijs (excl. btw) in uw elektronische portefeuille.
  7. Uw elektronische portefeuille bevat nu 100 % van de deelnameprijs (excl. btw). Via de betaalknop van de kmo-portefeuille betaalt u hiermee het overgebleven verschuldigde bedrag aan Uitgeverij Vanden Broele.

Praktisch voorbeeld

 1. U schrijft zich (via post, fax of website) in voor een van onze opleidingen en geeft aan dat u die wenst te betalen met behulp van de kmo-portefeuille. De deelnameprijs van de opleiding bedraagt € 164 exclusief btw, of € 199 inclusief btw.
 2. Via de website www.kmo-portefeuille.be dient u een subsidieaanvraag in, en dit voor een bijdrage van 40 % in de deelnameprijs van € 164. U vermeldt het aantal opleidingsuren. Hierbij maakt u gebruik van ons erkenningsnummer DV.O105322.
 3. Uitgeverij Vanden Broele bevestigt uw inschrijving, alsook de aanvraag die u via de website www.kmo-portefeuille.be hebt ingediend. U ontvangt eveneens een factuur ter waarde van € 164 exclusief btw, of € 199 inclusief btw.
 4. U betaalt rechtstreeks aan Uitgeverij Vanden Broele de btw die op de opleiding van toepassing is, namelijk € 35.
 5. U stort € 98,40 (60 % van de deelnameprijs, excl. btw) op de rekening van Sodexo, die dit bedrag op haar beurt in uw elektronische portefeuille stort.
 6. De Vlaamse overheid stort eveneens € 65,60 in uw elektronische portefeuille.
 7. Uw elektronische portefeuille bevat nu € 164, of 100 % van de deelnameprijs (excl. btw). Via de betaalknop van de kmo-portefeuille betaalt u hiermee het overgebleven verschuldigde bedrag aan Uitgeverij Vanden Broele.

Opmerkingen:
Voor extra informatie kunt u steeds terecht op www.kmo-portefeuille.be.

Is de opleiding die u met de kmo-portefeuille wenst te betalen, gekoppeld aan een (verslag)boek? Dan zal u de prijs van dit verslagboek eveneens rechtstreeks aan Uitgeverij Vanden Broele moeten betalen, samen met de btw van de opleiding (zie stap 4). De prijs van een (verslag)boek valt namelijk niet onder de opleidingskosten die met de kmo-portefeuille betaald kunnen worden.

Erkenning en attesten

Iedereen die aan een opleiding van Uitgeverij Vanden Broele deelneemt, ontvangt een aanwezigheidsattest. De aanwezigheidsattesten worden op het einde van de opleiding uitgedeeld, enkel aan wie effectief aanwezig was en zijn handtekening plaatste op de aanwezigheidslijst. Niet-afgehaalde aanwezigheidsattesten worden naderhand niet meer per post opgestuurd.

Naargelang het onderwerp en de doelgroep van de opleiding vraagt Uitgeverij Vanden Broele een erkenning aan bij:

 • IGO – Instituut Gerechtelijke Opleiding
 • OVB – Orde van de Vlaamse Balies
 • NKN – Nationale Kamer van Notarissen
 • IAB – Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten
 • IBR – Instituut van de Bedrijfsrevisoren
 • Raad van landmeters-experten
 • ...

In dergelijke gevallen stelt Uitgeverij Vanden Broele specifieke aanwezigheidsattesten ter beschikking van de deelnemers, al dan niet met de vermelding van (juridische) punten. En dit op basis van de opleidingsuren die effectief worden gevolgd.

Ook deze specifieke aanwezigheidsattesten worden op het einde van de opleiding uitgedeeld. Voor erkenningen via de OVB wordt zowel aan het begin als op het einde van de studiedag gevraagd uw handtekening te plaatsen op de aanwezigheidslijst. Beschikken wij niet over deze twee handtekeningen, dan zal het OVB de juridische punten niet toekennen. Niet-afgehaalde aanwezigheidsattesten worden naderhand niet meer per post opgestuurd.

Wegbeschrijvingen

Uitgeverij Vanden Broele streeft ernaar voor iedere opleiding een zo toegankelijk mogelijke locatie te vinden. En dit zowel voor de deelnemers die met de wagen komen, als voor de deelnemers die gebruik maken van het openbaar vervoer.

Onze opleidingen worden georganiseerd op locaties verspreid over alle Vlaamse provincies. Hieronder vindt u een overzicht van onze meest bezochte locaties. Klik op de naam van de locatie voor een gedetailleerde wegbeschrijving ernaartoe.

Provincie Antwerpen
Antwerpen
Antwerp Expo
Antwerpen
Lindner Hotel & City Lounge
Berchem Antwerp Learning & Meeting Point
Edegem Best Western Ter Elst
Mechelen Novotel Mechelen Centrum
Provincie Limburg
Hasselt
Holiday Inn Hasselt
Hasselt
Provinciale Hogeschool Limburg (PHL)
Hasselt Radisson Blu
Provincie Oost-Vaanderen
Aalst
Keizershof Hotel
Gent
Europahotel Gent
Gent
Provinciaal Administratief Centrum (PAC)
Gent Ontmoetingscentrum Zebrastraat
Gent Novotel Gent Centrum
Gent
Holiday Inn Gent Expo
Gent
Gent Meeting Center
Gent
Het Pand
Gent
Vormingscentrum Guislain
Provincie Vlaams-Brabant
Leuven Novotel Leuven Centrum
Leuven Provinciehuis Vlaams-Brabant
Leuven Park Inn Leuven
Leuven 3Hoog Leuven
Provincie West-Vlaanderen
Brugge Novotel Brugge Centrum
Brugge Provinciehuis West-Vlaanderen
Kortrijk
Hotel Ibis Styles Kortrijk Expo

Bent u voor een van onze opleidingen op zoek naar de wegbeschrijving van een locatie die niet in dit overzicht staat vermeld? Aarzel dan niet om ons te contacteren via 050 642 828 of opleidingen@vandenbroele.be.

Over Uitgeverij Vanden Broele

Sinds 2005 is Uitgeverij Vanden Broele erkend opleidingsverstrekker voor advocaten, magistraten, bedrijven en overheid.

Driven by sustainability

De aanstekelijkheid van duurzaamheid

Duurzaamheidsverslag 2016

Lees meer
Over Uitgeverij Vanden Broele

Wij bieden sinds 1957 kennis op maat van overheden, advocaten, magistraten en bedrijven. Een naadloze vertaalslag van de theorie naar de praktijk vormt daarbij steeds het uitgangspunt. Om onze klanten optimaal te bedienen, breken we al jaren uit het vakje van het "traditionele uitgeven".

Historiek Contact Stageplaatsen Partners Duurzaamheid

Onze Websites

De kennis en informatie die wij aanbieden, is heel divers. Verschillende toegangspoorten leiden u gelukkig meteen naar wat u zoekt. Hier vindt u een overzicht van al onze websites.

Websites

Onze imprints

Verschillende uitgaven en diensten van Uitgeverij Vanden Broele varen onder hun eigen vlag. Meer uitleg over deze specifieke merken - of imprints vindt u hier.

Vanden Broele Academics

Nieuwsbrief
Uitgeverij Vanden Broele NV – Stationslaan 23, 8200 Brugge – tel 050 64 28 00 – fax 050 64 28 08 – uitgeverij@vandenbroele.be
© 2001-2018 Vanden BroeleLegal disclaimerContact