Uitgeverij Vanden Broele: legal

Disclaimer | Privacyverklaring | Contact 

Disclaimer

Deze voorwaarden hebben betrekking op uw gebruik van de websites

Dit zijn websites van Uitgeverij Vanden Broele NV, met maatschappelijke zetel te Stationslaan 23, 8200 Brugge (België) met ondernemersnummer 0451.355.351, BTW BE0 451.355.351, contact@vandenbroele.be, T. +32 50 64 28 00.

Via deze websites wordt u algemene informatie verstrekt, die evenwel niet mag worden beschouwd als specifiek advies. Hoewel grote zorg werd besteed aan de ontwikkeling van de inhoud van deze websites, kan niet worden gegarandeerd dat deze informatie volledig en accuraat is.

Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving. Door de toegang tot en het gebruik van deze websites aanvaardt u deze voorwaarden. Het is aanbevolen om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen voor aanpassingen en bijwerkingen.

In de ruimst mogelijke mate wettelijk toegestaan, zal de aansprakelijkheid van Uitgeverij Vanden Broele per schadeverwekkend feit beperkt zijn tot 500 euro. Uitgeverij Vanden Broele is niet aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade, waaronder (doch niet beperkt tot) verlies van omzet, verlies van winst, verlies van data, verlies van goodwill en verlies van kans. Die laatste is nog 

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot of voortvloeiend uit uw gebruik van deze website is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Brugge (België).

Wanneer u via deze websites producten of diensten bestelt, dan zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op deze bestelling(en).

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze websites wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. U heeft de toelating om de inhoud van onze websites te raadplegen voor uw eigen persoonlijk gebruik en voor uw intern zakelijk gebruik. Indien materialen voor u ter beschikking worden gesteld als een download of per e-mail, dan heeft u het recht om die materialen gratis te downloaden en te kopiëren, evenals het recht om deze materialen gratis aan derden ter beschikking te stellen, op voorwaarde dat u deze materialen niet wijzigt. Voor specifieke materialen kan het zijn dat u specifieke rechten worden toegekend. Dit wordt aangeduid in het betreffende materiaal.

Privacyverklaring

U kan deze websites bezoeken zonder ons persoonsgegevens te verstrekken. We verzamelen echter wel beperkte, anonieme statistische gegevens met betrekking tot het algemeen gebruik van onze websites (bv. het aantal bezoekers, dataverkeer, …).

Indien u contact opneemt via een contactformulier op een van deze websites, dan bent u verplicht om uw naam en uw e-mailadres te verstrekken. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om met u in contact te treden.

De grondslag voor deze verwerking is ons legitiem belang, nl. de vrijheid van ondernemen.

Uw contactgegevens worden bewaard voor een termijn van 5 jaar na uw laatste contact met ons. Uw eventuele klantgegevens en bestelgegevens worden bewaard voor een termijn van 10 jaar na het einde van de klantenrelatie.

U heeft het recht, onder de wettelijke voorwaarden op:

  • toegang tot uw persoonsgegevens en het recht om er een kopie van te verkrijgen;
  • verbetering van uw persoonsgegevens indien deze onjuist zijn;
  • het wissen van uw persoonsgegevens en om de beperking van de verwerking ervan te bekomen (“recht op vergetelheid”);
  • indien de wettelijke basis de toestemming is, het recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken;
  • verzet tegen een verwerking voor doeleinden van direct marketing en het recht om u te verzetten tegen een verwerking op basis van redenen eigen aan uw specifieke situatie;
  • gegevensoverdraagbaarheid, indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op contractuele noodzaak.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (in België gaat het sinds 25 mei 2018 om de Gegevensbeschermingsautoriteit).

Om deze rechten uit te oefenen dient u de voorwaarden bepaald in de AVG na te leven. Als alternatief, voor de vergemakkelijking van de uitoefening van uw rechten, kan u steeds contact opnemen op bovenstaand adres.

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met: Kinamo en Combell (hosting bedrijven). In het kader van een opleiding kunnen uw persoonsgegevens gedeeld worden met de eventuele partner/mede-organisator.

Indien u vragen heeft met betrekking tot onze privacyverklaring, dan kan u steeds contact opnemen via e-mail: contact@vandenbroele.be.

De functionaris voor de gegevensbescherming van Uitgeverij Vanden Broele kan gecontacteerd worden via e-mail op dpo@vandenbroele.be.

Cookies

Bovengenoemde websites gebruiken volgende cookies:

  • Google Analytics (analytische cookie)
  • Cookie voor uw taalkeuze
  • Hotjar
Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw toestel en dient om het gebruik van een website te optimaliseren. U kunt cookies uitschakelen via de instellingen van uw webbrowser. Meer informatie over de verschillende soorten cookies en over de wijze waarop u die cookies kunt uitschakelen, vindt u op één van de volgende links: Internet Explorer – Google Chrome – FireFox – Safari.

Contact

Hebt u vragen of opmerkingen over de bepalingen op deze webpagina? Uitgeverij Vanden Broele is steeds bereikbaar via volgende contactgegevens:

Uitgeverij Vanden Broele
Stationslaan 23, 8200 Brugge
T. 050 64 28 00 | F. 050 64 28 08
contact@vandenbroele.be
Driven by sustainability

De aanstekelijkheid van duurzaamheid

Duurzaamheidsverslag 2016

Lees meer
GDPR

De GDPR-wetgeving

Vanden Broele engageert zich

Lees meer
Over Uitgeverij Vanden Broele

Wij bieden sinds 1957 kennis op maat van overheden, advocaten, magistraten en bedrijven. Een naadloze vertaalslag van de theorie naar de praktijk vormt daarbij steeds het uitgangspunt. Om onze klanten optimaal te bedienen, breken we al jaren uit het vakje van het "traditionele uitgeven".

Historiek Contact Stageplaatsen Partners Duurzaamheid

Onze Websites

De kennis en informatie die wij aanbieden, is heel divers. Verschillende toegangspoorten leiden u gelukkig meteen naar wat u zoekt. Hier vindt u een overzicht van al onze websites.

Websites

Onze imprints

Verschillende uitgaven en diensten van Uitgeverij Vanden Broele varen onder hun eigen vlag. Meer uitleg over deze specifieke merken - of imprints vindt u hier.

Vanden Broele Academics

Uitgeverij Vanden Broele NV – Stationslaan 23, 8200 Brugge – t. 050 64 28 00 – f. 050 64 28 08 – contact@vandenbroele.be
© 2001-2018 Vanden BroeleLegalContact