Onze Omgeving 2019 - De omgevingsvergunning: een stand van zaken

21 november 2019 - Gent

Toelichting

Klik hier voor een overzicht van al onze opleidingsdata en -locaties

De op 1 januari 2018 integraal in werking getreden omgevingsvergunning leidde tot een groot aantal wijzigingen aan de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning, de natuurvergunning en de vergunning voor kleinhandelsactiviteiten. Wie als bevoegde overheid optreedt, werd ingrijpend veranderd. Onlosmakelijk verbonden aspecten moeten op straffe van onontvankelijkheid in één omgevingsvergunningsaanvraag worden opgenomen. Voor complexere projecten kan vooraf een projectvergadering worden aangevraagd. Een niet-reactie tijdens het openbaar onderzoek leidt tot de onmogelijkheid om beroep aan te tekenen. De effectenbeoordeling wordt geïntegreerd in de vergunningsprocedure. Elk bestuurlijk beroep heeft in principe schorsende werking. Elke beslissingstermijn is gesanctioneerd. Elke omgevingsvergunning is in principe eeuwigdurend, mits een regelmatige bijstelling van voorwaarden, voorwerp en duur van het milieu-onderdeel van de vergunning. Diverse aspecten maakten inmiddels het voorwerp uit van een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en een cassatieberoep bij de Raad van State. Voor bepaalde onderdelen blijft de vroegere vergunningenrechtspraak van de Raad van State richtinggevend. Isabelle Larmuseau, Stijn Vandamme en Arnout Schelstraete zijn voor het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid de correspondenten voor het thema van de omgevingsvergunning. Zij volgen alle vergunningenrechtspraak van nabij op. Zij zijn dan ook uitstekend geplaatst om u de impact van rechtspraak over de ruimtelijke ordenings-, milieu-, natuur- en handelsvestigingenissues in detail toe te lichten.

Programma

08.30 u.

Onthaal en registratie van de deelnemers

09.00 u.

De omgevingsvergunning aan de hand van oude en nieuwe rechtspraak van de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen: deel I

Sprekers: Isabelle Larmuseau (VVOR/LDR/KU Leuven), Arnout Schelstraete (referendaris DBRC), Stijn Vandamme (LDR)

10.30 u.

Koffiepauze

10.45 u.

De omgevingsvergunning aan de hand van oude en nieuwe rechtspraak van de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen: deel II

Sprekers: Isabelle Larmuseau (VVOR/LDR/KU Leuven), Arnout Schelstraete (referendaris DBRC), Stijn Vandamme (LDR)

12.15 u.

Lunch (koud buffet)

13.30 u.

De omgevingsvergunning aan de hand van oude en nieuwe rechtspraak van de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen: deel III

Sprekers: Isabelle Larmuseau (VVOR/LDR/KU Leuven), Arnout Schelstraete (referendaris DBRC), Stijn Vandamme (LDR)

15.00 u.

Koffiepauze

15.15 u.

De omgevingsvergunning aan de hand van oude en nieuwe rechtspraak van de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen: deel IV

Sprekers: Isabelle Larmuseau (VVOR/LDR/KU Leuven), Arnout Schelstraete (referendaris DBRC), Stijn Vandamme (LDR)

16.45 u.

Einde

Spreker(s) :

Isabelle Larmuseau VVOR/LDR/KU Leuven
Arnout Schelstraete referendaris DBRC
Stijn Vandamme LDR

Algemene info :

Datum

donderdag 21 november 2019

Locatie

Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Sint-Denijs-Westrem

Klik hier voor een routebeschrijving.

Parking aan het hotel (betalend: € 2,5/ dag).

Praktische Info

Duur opleiding

Van 9u tot 16.45 u.

Onthaal vanaf 08.30 u.

KMO-portefeuille

6 lesuren. Prijzen excl. btw: zie onderaan deze pagina.

Erkenning OVB

6 punten in aanvraag.

Andere erkenningen

Alle opleidingen zijn erkend door OVB en voor de permanente bijscholing milieucoördinatoren, landmeter-experten, vastgoedmakelaars.

De Federale Raad van landmeters-experten erkent deze opleiding voor de helft van de effectieve uren.


Prijs/Prijzen :

Wie Bedrag Incl. BTW
Per deelnemer € 250,00 (206,31 excl. btw)
Kortingsprijs VVOR-leden, VMX-leden of openbare besturen € 199,00 (164,46 excl. btw)

Inclusief ontvangstkoffie, koffiepauzes, lunch en documentatiemap. Betaling na ontvangst factuur.