Onze Omgeving 2019 - Afval en materialen: wachten op de circulaire economie?

12 december 2019 - Gent

Toelichting

Klik hier voor een overzicht van al onze opleidingsdata en -locaties

Afval is één van de allereerste omgevingsrechtelijke thema’s die reeds in 1975 op Europees niveau werd geregeld. Ook op federaal en Vlaams niveau kwam de regelgeving snel tot stand: de Wet Giftig Afval dateert reeds van 1974 en het Afvalstoffendecreet van 1981. Met de inwerkingtreding van het materialendecreet en het Vlarema-uitvoeringsbesluit in 2012 werd de juridische basis gelegd voor de omslag van een afvalstoffenbeleid naar een materialenbeleid. Het ‘circulaire economie’-pakket van de Europese Commissie werd in mei 2018 aanvaard door de Europese Raad en het Europese Parlement. Dit leidde onder meer tot een nieuwe wijziging van de Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen. Ondanks alle ‘circulaire economie’-inspanningen blijven overheid en industrie worstelen met het basisbegrip’ afval’ zelf.

Programma

08.30 u.

Onthaal en registratie van de deelnemers

09.00 u.

Overzicht van de Europese en Vlaamse afvalstoffenregelgeving

Spreker: Hugo Geerts

10.30 u.

Koffiepauze

10.45 u.

Overzicht van de Europese en Vlaamse afvalstoffenrechtspraak

Sprekers: Geert Van Calster (KU Leuven) en Tom Malfait (LDR)

12.15 u.

Lunch (koud buffet)

13.30 u.

Circulaire economie: welke maatregelen voorziet Vlaanderen? Toelichting aan de hand van praktische voorbeelden

Spreker: John Wante (OVAM)

15.00 u.

Koffiepauze

15.15 u.

Het afvalbeheer economisch bekeken: een doorlichting van de verschillende marktspelers, financieringsinstrumenten en marktdiscussies

Spreker: Mireille Verboven (Go4Circle)

16.45 u.

Einde

Spreker(s) :

Hugo Geerts
Geert Van Calster KU Leuven
Tom Malfait LDR
John Wante OVAM
Mireille Verboven Go4Circle

Algemene info :

Datum

donderdag 12 december 2019

Locatie

Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Sint-Denijs-Westrem

Klik hier voor een routebeschrijving.

Parking aan het hotel (betalend: € 2,5/ dag).

Praktische Info

Duur opleiding

Van 9u tot 16.45 u.

Onthaal vanaf 08.30 u.

KMO-portefeuille

6 lesuren. Prijzen excl. btw: zie onderaan deze pagina.

Erkenning OVB

6 punten in aanvraag.

Andere erkenningen

Alle opleidingen zijn erkend door OVB en voor de permanente bijscholing milieucoördinatoren, landmeter-experten, vastgoedmakelaars.

De Federale Raad van landmeters-experten erkent deze opleiding voor de helft van de effectieve uren.


Prijs/Prijzen :

Wie Bedrag Incl. BTW
Per deelnemer € 250,00 (206,31 excl. btw)
Kortingsprijs VVOR-leden, VMX-leden of openbare besturen € 199,00 (164,46 excl. btw)

Inclusief ontvangstkoffie, koffiepauzes, lunch en documentatiemap. Betaling na ontvangst factuur.