Privacy in burgerzaken - Hoe moet de dienst Burgerzaken de privacywetgeving toepassen?

08 oktober 2019 - Hasselt

Toelichting

Klik hier voor een overzicht van al onze opleidingsdata en -locaties

Het belang van bescherming van persoonsgegevens De federale en Vlaamse overheid stellen steeds strengere eisen bij het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens.Bovendien trad in mei 2018 de nieuwe Europese Privacyregeling (AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking die nog strengere normen oplegt omtrent het verwerken van persoonlijke data.

Anderzijds hebben burgers ook het recht bepaalde data bij de dienst Burgerzaken op te vragen. De vraag naar toegang tot gegevens uit de akten en registers van de Burgerlijke stand en de bevolkingsregisters blijft toenemen. Deze registers bevatten immers belangrijke gegevens over de inwoners van een gemeente.

Hoe gaat u hiermee om?

Medewerkers van de dienst Burgerzaken hebben soms twijfels of ze bepaalde data wel of niet mogen afleveren. Het is niet altijd meteen duidelijk of de vraag van de burger conform de privacyregels is. Bovendien eisen steeds meer burgers dat hun persoonsgebonden data niet aan derden worden doorgespeeld.

Deze opleiding schept duidelijkheid over de AVG in de publieke sector en de privacywetgeving met betrekking tot de dienst Burgerzaken. Het Burgerlijk Wetboek werd ondertussen ook helemaal herschreven, de gevolgen hiervan worden ook besproken.

Na deze opleiding bent u in staat op een (juridisch) correcte manier de vragen van derden om informatie uit de registers te beantwoorden. Bovendien kunt u het college van burgemeester en schepenen een correct advies geven zodat zij een juiste beslissing kunnen nemen bij het al dan niet vrijgeven van informatie van hun inwoners aan derden.


Programma

08.30 u. Onthaal en registratie van de deelnemers

09.00 u. Bespreking van de AVG in de context van de publieke sector - deel I

10.15 u. Koffiepauze

10.30 u. Bespreking van de AVG in de context van de publieke sector - deel II

12.30 u. Lunchpauze

13.30 u. De nieuwe Europese Privacyverordening en de impact op de dienst Burgerzaken

  • De privacywetgeving toegepast binnen burgerzaken
  • Registers van de Burgerlijke stand: de nieuwe regels nu het Burgerlijk Wetboek volledig werd herschreven
  • Bevolkingsregisters

14.45 u. Koffiepauze

15.00 u. Privacy in de burgerzakenpraktijk

  • Opvragen van een uittreksel uit het bevolkingsregister
  • Begraafplaatsen
  • Reünies
  • Jubilarissen
  • Infoblaadje
  • Erfgenamen opvragen van overledene door FOD Financiën

16.30 u. Einde


Spreker(s) :

Johan Vandendriessche advocaat-vennoot Erkelens Law, visiting professor ICT Law (UGent)/ICT & Data Protection Law (HoWest).
Nike Wellens juriste en afdelingshoofd Burgerzaken gemeentebestuur Ham.

Algemene info :

Datum

dinsdag 8 oktober 2019

Locatie

Holiday Inn Hasselt
Kattegatstraat 1
3500 Hasselt

Prijs/Prijzen :

Wie Bedrag Incl. BTW
Per deelnemer € 199,00
Vlavabbsleden € 179,00

In deze prijs zijn de koffiepauzes, de lunch en de documentatiemap begrepen. Betaling na ontvangst factuur.

De inschrijvingsdatum is reeds verstreken.