Btw-aangiften van lokale besturen - Handleiding voor het opstellen van periodieke en bijzondere btw-aangiften

24 september 2019 - Gent

Toelichting

Klik hier voor een overzicht van al onze opleidingsdata en -locaties

Het invullen van een correcte btw-aangifte is geen “walk in the park”! Daarom biedt docent Peter Raes u in deze opleiding een concrete handleiding aan voor het opstellen van de periodieke en bijzondere btw- aangifte door lokale besturen.

Bijzondere aandacht gaat naar de relaties tussen de verschillende roosters van de aangiften. De docent wijst u, onder meer op basis van praktijkvoorbeelden, op de meest voorkomende valkuilen bij de periodieke btw-aangifte. Daarnaast duidt hij de controlepunten die de btw-administratie gebruikt.

Naast de klassieke maand- en kwartaalaangifte, de jaarlijkse btwlisting en de intracommunautaire opgave wordt ook de bijzondere btw-aangifte minutieus onder de loep genomen.

Ook de aangifte van de toevallige btw-plicht (zgn. aangifte 104 (5)), die ingediend moet worden door een toevallige oprichter van een nieuw gebouw (of zakelijk recht erop) wordt besproken.

Zet de puntjes op de i

Een foute of onvolledige aangifte kan verregaande gevolgen hebben. U riskeert immers (hoge) boetes als u de aangifte niet of te laat indient, of als u bepaalde handelingen niet correct heeft opgenomen.

U leert hoe u verbeteringen kan aanbrengen aan een ingediende btw- aangifte of intracommunautaire opgave.

Tenslotte werpt de docent een blik op de toekomst en bespreekt hij het gebruik van het SAF-T (“Standard audit file for tax purpose”) door de belastingadministraties.

Programma

08.30 u. Onthaal en registratie van de deelnemers

09.00 u. De periodieke btw-aangifte

 • Overzicht per kader en per rooster
 • Inkomende en uitgaande handelingen
 • Bijzondere documenten en handelingen: driehoeksverkeer, buitenlandse belastingplichtigen, verlegging van heffing, …

10.30 u. Koffiepauze

10.45 u. De periodieke btw-aangifte (vervolg)

 • Verbanden tussen aangiftevakken en controles met het oog op logische rapportering
 • Verschil tussen roosters 87 en 88
 • Hoe aankopen uit het buitenland en eigen werk in onroerende staat rapporteren
 • Boetes voor het niet of laattijdig indienen
 • Oefeningen
 • Codes L&S van de intracommunautaire opgave
 • Impact van gewijzigde regels inzake opeisbaarheid van btw

12.00 u. Lunch

13.00 u. Jaarlijkse opgave van belastingplichtige afnemers en intracommunautaire opgave

 • Wat moet erin opgenomen worden en wat niet?
 • Boetes voor het niet correct opnemen van bepaalde handelingen
 • Link met de periodieke btw-aangifte
 • Hoe verbeteringen aanbrengen?
 • Oefeningen

14.30 u. Koffiepauze

14.45 u. Bijzondere btw-aangifte en aangifte toevallige btwplicht

 • Wanneer indienen?
 • Boetes voor het niet-indienen
 • Oefeningen

16.00 u. Einde

Spreker(s) :

Peter Raes kan bogen op een jarenlange praktijkervaring in het toepassen van de btw-wetgeving. Hij is gespecialiseerd in alle types btw-aangifte. Reeds meer dan 10 jaar is hij docent voor de opleidingen btw en overheid voor Uitgeverij Vanden Broele, bij wie ook zijn boek “Btw en overheid” is uitgegeven.

Algemene info :

Datum

dinsdag 24 september 2019

Locatie

Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Sint-Denijs-Westrem

Klik hier voor een routebeschrijving.

Praktische Info

Voor wie?

Financieel beheerders, medewerkers financiële dienst, secretarissen, opleidingsverantwoordelijken, accountants, consultants, ...

Erkenning BIBF

Erkenning in aanvraag.

Prijs/Prijzen :

Wie Bedrag Incl. BTW
Per deelnemer € 225,00

In deze prijs zijn de koffiepauzes, de lunch en de documentatiemap begrepen. Betaling na ontvangst factuur.

De inschrijvingsdatum is reeds verstreken.