Onze Omgeving 2018 - Water

22 november 2018 - Gent

Toelichting

Water

De zorg om schoner water is van alle tijden. Met de wet op de bescherming van de oppervlaktewateren van 1971 staat deze zorg al decennialang centraal in België en Vlaanderen.

Water is trouwens ook één van de oudste omgevingsrechtelijke thema’s die op Europees niveau werd geregeld. Mede onder invloed van de klimaatverandering bepalen ook de waterkwantiteitsproblemen (zowel wateroverlast als watertekort) meer en meer de beleidsagenda’s.

Met de inwerkingtreding van het decreet integraal waterbeleid, dat de Europese Kaderrichtlijn Water omzet, werd de waterwetgeving op een nieuwe leest geschoeid.

De opleidingsdag start met een bespreking van de Watertoets. Naast het juridisch kader wordt een praktijkgerichte toelichting gegeven over de toepassing van dit instrument. In dit kader zal ook worden stilgestaan bij het concept van de signaalgebieden en de nieuwe bestemmingscategorie  “watergevoelig open ruimtegebied” die met de codextrein werd ingevoerd. Hierbij aansluitend wordt nader ingegaan op het hoogwater- of waterkwantiteitsbeheer, waarbij wordt stilgestaan bij het overstromingsrisicobeheer zoals meegenomen in het nieuwste stroomgebiedbeheerplan, alsook de herstelprogramma’s voor grondwater en de impact ervan op de bedrijfsvoering. Vervolgens gaat de aandacht naar de technische, economische en vergunningstechnische aspecten van de lozing van industrieel afvalwater. De opleidingsdag wordt afgesloten met een verkenning van de afvalwaterheffing, geïllustreerd aan de hand juridische cases.

programma

Voormiddag - Wateroverlast en –tekorten: juridische instrumenten en toepassing ervan

08.45 u

Onthaal en registratie van de deelnemers

09.15 u.

Watertoets, signaalgebieden en watergevoelige openruimtegebieden  in theorie en praktijk

Peter De Smedt (LDR) en Wim Verhaegen (VMM)

11.00 u.

Vragenronde

11.10 u.

Koffiepauze

11.30 u.

Kwantiteitsbeheer: overstromingsrisicobeheer en waterschaarste

Ann Carette (VMM, Universiteit Antwerpen)

12.30 u.

Vragenronde

12.40 u.

Lunch (koud buffet)

Namiddag - Waterkwaliteitszorg in de praktijk

13.40 u.

De lozing van industrieel afvalwater: technische, economische en vergunningstechnische aspecten,

inclusief bespreking van enkele technische cases

Hugo Desmet (Witteveen+Bos)

14.40 u.

Vragenronde

14.50 u.

Koffiepauze

15.10 u.

De afvalwaterheffing, inclusief bespreking van enkele juridische cases

Tom Malfait (LDR)

16.10 u.

Vragenronde

16.20 u.

Einde

Spreker(s) :

Ann Carette
Peter De Smedt
Hugo Desmet
Wim Verhaegen
Tom Malfait

Algemene info :

Datum

donderdag 22 november 2018

Locatie

Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Sint-Denijs-Westrem

Klik hier voor een routebeschrijving.

Parking aan het hotel (betalend: € 2,5/ dag).

Praktische Info

Duur opleiding

Van 9u tot 16.45 u.

Onthaal vanaf 08.30 u.

KMO-portefeuille

5 lesuren. Prijzen excl. btw: zie onderaan deze pagina.

Erkenning OVB

Uitgeverij Vanden Broele is een door OVB erkende opleidingsinstelling. Erkend voor 5 standaardpunten.

Andere erkenningen

Alle opleidingen zijn erkend door OVB en voor de permanente bijscholing milieucoördinatoren, landmeter-experten, vastgoedmakelaars.

De Federale Raad van landmeters-experten erkent deze opleiding voor de helft van de effectieve uren.

Prijs/Prijzen :

Wie Bedrag Incl. BTW
Basisprijs € 250,00 (206,31 excl. btw)
Kortingsprijs VVOR-leden, VMX-leden of openbare besturen € 199,00 (164,46 excl. btw)

Inclusief ontvangstkoffie, koffiepauzes, lunch en documentatiemap. Betaling na ontvangst factuur.

De inschrijvingsdatum is reeds verstreken.