Onze Omgeving 2018 - Handhaving

20 december 2018 - Gent

Toelichting

Zonder handhaving blijft het Vlaams omgevingsrecht dode letter. De regels voor de handhaving van milieurecht zijn opgenomen in een alomvattend milieuhandhavingsdecreet, waarin duidelijk de kaart van de bestuurlijke handhaving wordt getrokken. De regels voor de handhaving van het ruimtelijke ordeningsrecht zijn neergelegd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, waar tot voor kort het strafrechtelijk handhavingsmodel voorop stond.

Intussen is met het decreet handhaving omgevingsvergunning (in werking sinds 1 maart 2018) ook de stedenbouwhandhaving met bestuurlijke instrumenten uitgebreid. Tijdens deze opleidingsdag komen zowel de privaatrechtelijke, bestuursrechtelijke als strafrechtelijke handhaving aan bod, met bijzondere aandacht voor de nieuwe handhaving omgevingsvergunning.

programma

08.30 u.

Onthaal en registratie van de deelnemers

09.00 u.

Overzicht van de omgevingshandhavingsregelgeving 

Basisintroductie tot de theorie van de handhavingsregelgeving, met inzonderheid van de nieuwe omgevingshandhavingsaspecten    

Spreker: Mr. Robin Slabbinck

10.30 u.

Koffiepauze

10.45 u.

Handhaving vanuit de invalshoek van het parket  

Strafrechtelijke handhaving, abstracte en concrete gevaarzettingsdelicten, dwangsom, veiligheidsmaatregelen, herstelmaatregelen, verbeurdverklaring van vermogensvoordeel  

Spreker: Dhr. Bart Van Vossel 

12.15 u.

Lunch (koud buffet)

13.15 u.

Omgevingshandhavingsbeleid door Departement Omgeving - Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning (BJO) Spreker: Martine Blondeel

13.30 u.

Handhaving vanuit de invalshoek van de politie  

Probleemoplossende aanpak en gerichte tussenkomsten (samenwerking, informatiegaring, internationale context)  

Spreker: Dhr. Frans Geysels

15.00 u.

Koffiepauze

15.15 u.

Handhaving vanuit de invalshoek van de overheid  

Bestuursrechtelijke handhaving: toezicht en bestuurlijke maatregelen door ‘Departement Omgeving – Milieu-inspectie’, bestuurlijke sancties door ‘Departement Omgeving – gewestelijke beboetingsentiteit’

Sprekers: Dhr. Dries Wouters & Mevr. Leentje Timmerman

16.45 u.

Einde


Spreker(s) :

Frans Geysels Federale gerechtelijke politie
Robin Slabbinck LDR advocaten
Bart Van Vossel Parket
Leentje Timmerman Departement Omgeving – afdeling Handhaving – cluster strategie en coördinatie
Dries Wouters Departement Omgeving – afdeling Handhaving – cluster sanctionering en advisering

Algemene info :

Datum

donderdag 20 december 2018

Locatie

Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Sint-Denijs-Westrem

Klik hier voor een routebeschrijving.

Parking aan het hotel (betalend: € 2,5/ dag).

Praktische Info

Duur opleiding

Van 9u tot 16.45 u.

Onthaal vanaf 08.30 u.

KMO-portefeuille

6 lesuren. Prijzen excl. btw: zie onderaan deze pagina.

Erkenning OVB

Uitgeverij Vanden Broele is een door OVB erkende opleidingsinstelling. Erkend voor 6 standaardpunten.

Andere erkenningen

Alle opleidingen zijn erkend door OVB en voor de permanente bijscholing milieucoördinatoren, landmeter-experten, vastgoedmakelaars.

De Federale Raad van landmeters-experten erkent deze opleiding voor de helft van de effectieve uren.


Prijs/Prijzen :

Wie Bedrag Incl. BTW
Basisprijs € 250,00 (206,31 excl. btw)
Kortingsprijs VVOR-leden, VMX-leden of openbare besturen € 199,00 (164,46 excl. btw)

Inclusief ontvangstkoffie, koffiepauzes, lunch en documentatiemap. Betaling na ontvangst factuur.

De inschrijvingsdatum is reeds verstreken.