Inzetten op sociale media. Een inspiratiedag voor de politie

Studiedag Blue Academy

25 september 2018 - Gent

Toelichting


Sociale media zijn uitermate geschikte kanalen om in te zetten voor politiewerk. Niet alleen voor corporate communicatie, maar ook om de dienstverlening uit te bouwen (webcare) en de dialoog aan te gaan op het online dorpsplein. Bovendien bieden sociale media ook heel wat kansen voor de vijf pijlers van de gemeenschapsgerichte politiezorg.

Door te monitoren wat reilt en zeilt op dat online dorpsplein, vangt u ook signalen op en weet u wat er leeft. Net als patrouilleren op de wekelijkse markt.

Door sociale media tenslotte, kunnen ploegen aangestuurd worden in de meldkamer. Evenementen worden gemonitord op sociale media, zodat u als organisatie aanwezig en bereikbaar bent vanuit de broekzak.

Op deze inspiratiedag focussen we op de mogelijkheden van sociale media voor bestuurlijke politie en openbare orde (en niet voor gerechtelijke politie en recherche). Net als de sociale mediaplatformen, trekken we daar de grens. We zoeken de grijze zone op en laten experts hier ook over reflecteren.

Door als politiezone zeer laagdrempelig aanwezig te zijn op sociale media en daar ook open en transparant in interactie te gaan met de bevolking én verantwoording af te leggen, kan dit tot meer respect voor politiewerk leiden.

Ook al bent u vrij actief op sociale media, leer tijdens deze inspiratiedag hoe u er nog meer uit kunt halen. Laat u inspireren door experten en maak kennis met een interessante selectie van sterke lokale praktijken.

Deze praktijkdag is tevens een unieke kans om tips en ervaringen uit te wisselen met collega’s en gelijkgestemden uit andere zones.


Programma

Het programma wordt opgebouwd aan de hand van plenaire sessies en praktijktafels. Programma onder voorbehoud van lichte wijzigingen.  

09.00 u.

Onthaal met koffie

09.30 u.

Welkomstwoord

09.40 u.

Hoe actief zijn onze Vlaamse politiezones op sociale media? Resultaten onderzoek 2018 | Nadja Desmet

10.00 u.

Sociale media in crisissituaties: Brusselse ordediensten en de aanslagen van 22 maart 2016 | Tessa Van Obbergen

10.20 u.

Wat is de visie en de aanpak van de politie in Nederland voor sociale media (bestuurlijke politie)? | Ron De Milde

11.20 u.

Pauze

11.30 u.

Tafelen rond:

 • Bedrijfsleiders en politie communiceren via WhatsApp | Eddy Van Daele
 • Opstart “digitale agenten” bij PZ GLM. Visie en ervaring | Carolien Roofthooft 
 • #1dagnietBE gaat dit jaar fors meer inzetten op sociale media en verschuift campagnebudget naar Facebook | Cathy Grimmeau & Stijn Thieren 
 • Opstart Facebookpagina PZ Bredene-De Haan en monitoren op sociale media | Dennis Goes 
 • Laagdrempelig communiceren met de bevolking via “depolitieapp”, waaraan ook alle sociale media kanalen gekoppeld zijn | Gerritjan Maes
 • OBI4wan ondersteunt de politie om een direct contact te faciliteren tussen burger en politie, via sociale media Ewoud de Voogd & Tim Reefman STANDHOUDER
 • #EenBlikAchterDeSchermen van de lokale politie Damme/Knokke-Heist. Opbouw van een (online) identiteit m.b.v. een sociale media strategie | Isolde Van Eenooghe
 • Hoe kan je Facebook inzetten voor verschillende doelgroepen en doeleinden? | Anne De Baeck 
 • Hoe maak je kwaliteitsvolle video's met de smartphone? | Randy De Clercq
 • Sociale media binnen een CP ops (ervaringsdelen #BestuurlijkePolitie - Gold- m.b.t. monitoring "events" en de "lessons learned") | Pascal Renes & Bram De Smedt
 • Ervaringsdelen: Fleet Complete (wereldwijde leverancier van realtime track and trace voor wagenpark, activa en buitendienstbeheer) | Xavier Moerman STANDHOUDER
 • Uw dienstverlening verbeteren met een (online) afsprakensysteem? Maak alvast uw eerste afspraak op de stand van JCC Software STANDHOUDER

Kies ter plaatse uit twee tafels, Elke tafel duurt 25 min.

12.30 u.

Lunchpauze

13.30 u.

Deze wijkagent durft offline met online te verbinden, niet alleen op straat maar ook op Twitter, Instagram en Facebook | Wilco Berenschot

13.40 u.

Het heft in eigen handen nemen bij het verspreiden van beelden van criminele feiten op sociale media | Dominique Reyniers

14.05 u.

Sociale media, de aanpak en visie van de stad Genk. Community bouwen door online conversatie | Bjorn Fripon

14.30 u.

Tafelen rond:

 • Facebook is hét medium om in interactie te gaan met de burger. Jongeren bereiken via Instagram | Philip Denoyette 
 • Twitterende en Instagrammende boswachters | Kaat Vanneste
 • Een kijkje achter de schermen van het socialemediabeleid van de Brandweer Zone Antwerpen |  Kristof Geens
 • Monitoring op sociale media ter ondersteuning van de zones. Hoe pakt het Real Time Intelligence Center van Limburg dit aan? | Philip Nicolaers & Rudi Lenskens
 • Sociale mediastrategie en dagelijkse werking van webcare – PZ Antwerpen | Veerle De Vries
 • OBI4wan ondersteunt de politie om een direct contact te faciliteren tussen burger en politie, via sociale media |  Ewoud de Voogd & Tim Reefman STANDHOUDER
 • Offline met online verbinden, niet alleen op straat maar ook op sociale media | Wilco Berenschot
 • Tips & tricks voor een digitale informatiegestuurde Politiezorg binnen een CP ops #BestuurlijkePolitie | Pascal Renes & Bram De Smedt
 • Ervaringsdelen: Fleet Complete (wereldwijde leverancier van realtime track and trace voor wagenpark, activa en buitendienstbeheer) | Xavier Moerman STANDHOUDER
 • Uw dienstverlening verbeteren met een (online) afsprakensysteem? Maak alvast uw eerste afspraak op de stand van JCC Software Bram de Vent STANDHOUDER

Kies ter plaatse uit twee tafels, Elke tafel duurt 25 min.

15.30 u.

“Waarom staat de politie in België nog niet verder in het gebruik van sociale media?” Moderator: Koen Van Heddeghem Panelleden: Steven De Smet, Ron De Milde, Dominique Reyniers & Pascal Renes

16.00 u.

Afsluitend woord door Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon

16.30 u.

Einde

  


Studiedag georganiseerd door:

 

   

  

Blue Academy

 

In samenwerking met de structurele partners van CPL: 

        

       


en:

     


Spreker(s) :

Nadja Desmet sociale mediastrateeg, socialemediaburo.be
Tessa Van Obbergen communication officer
Ron De Milde Nieuwe Media en Digitale Dienstverlening politie Nederland
Eddy Van Daele korpschef PZ Het Houtsche
Carolien Roofthooft communicatieconsulent PZ GLM
Cathy Grimmeau lokale adviseur bij FOD Binnenlandse Zaken
Dennis Goes persofficier van PZ Bredene-De Haan
Gerritjan Maes hoofdcommissaris / korpschef, PZ WLW
Isolde Van Eenooghe pers- en communicatieverantwoordelijke lokale politie Damme/Knokke-Heist
Dominique Reyniers afdelingsprocureur, Parket van de procureur des Konings Antwerpen – afdeling Turnhout
Bjorn Fripon stafmedewerker digitale media, stad Genk
Philip Denoyette woordvoerder PZ Blankenberge-Zuienkerke
Kristof Geens deskundige communicatie en woordvoerder
Philip Nicolaers federale politie Limburg, coördinatie- en steundirectie
Veerle De Vries deskundige communicatie, lokale politie Antwerpen
Jean-Louis Dalle Voorzitter CPL
Koen Van Heddeghem Stafmedewerker Politie en Veiligheid bij VVSG
Steven De Smet @deflik
Anne De Baeck communicatieconsulente politiezone Leuven
Pascal Renes Politionele informatie & ICT, Federale Politie
Wilco Berenschot Landelijke Wijkagent Strategisch Operationeel Expert
Stijn Thieren lokale adviseur bij FOD Binnenlandse Zaken
Randy De Clercq socialemediaburo.be
Xavier Moerman Fleet Complete
Bram De Smedt coördinator Monitoring, Federale Politie
Jan Jambon Minister van Binnenlandse Zaken
Rudi Lenskens commissaris van politie, diensthoofd CIC en Real Time Intelligence Center in Limburg
Kaat Vanneste webmaster Agentschap Natuur en bos
Ewoud de Voogd OBI4wan
Tim Reefman OBI4wan
Bram de Vent JCC Software

Algemene info :

Datum

dinsdag 25 september 2018

Locatie

AuditoRium 4
Sint-Denijslaan 485
9000 Gent

Klik hier voor alle praktische informatie en het routeplan.

Praktische Info

Duur

Van 9.30 u. tot 17.00 u.
Onthaal vanaf 9u

Voor wie?

Politiezones: korpschefs, communicatieverantwoordelijken, beleidsverantwoordelijken, en ook burgemeesters, politiesecretarissen, ...

Erkenning

ANPA: erkend voor 8 uur met erkenningsnummer AA6744

Prijs/Prijzen :

Wie Bedrag Incl. BTW
Per deelnemer € 199,00

In deze prijs zijn de koffiepauzes, de lunch en de documentatiemap begrepen. Betaling na ontvangst factuur.

De inschrijvingsdatum is reeds verstreken.