Skills voor de financiële dienst (Module)

Module 8 (NM): Overheidsopdrachten

04 juni 2019 - Zoersel

Toelichting

Sinds de invoering van de beleids- en beheerscyclus is de financiële dienst een steeds sterkere (ondersteunende) rol gaan spelen bij lokale besturen. Om die rol ten volle waar te maken moet de dienst op een hoog niveau kunnen presteren. Als medewerker van de financiële dienst krijgt u diverse taken toegewezen die u vlot moet kunnen afhandelen. Ook inzicht in het bredere plaatje van de organisatie is hierbij belangrijk.

Zeker voor nieuwe medewerkers is het niet altijd eenvoudig om een globaal beeld te krijgen van de plaats van de financiële dienst binnen de organisatie en hoe die dienst door het uitvoeren van haar taken ertoe bijdraagt dat de organisatie haar doelstellingen kan realiseren.

De opleidingscyclus “Skills voor de financiële dienst” biedt een volledig overzicht van de taken die u als medewerker van de financiële dienst moet beheersen en het belang ervan voor de hele organisatie. De focus van deze opleiding ligt op de praktische toepassing, waardoor u onmiddellijk aan de slag kunt met de aangeboden informatie.

Alle lesgevers van deze opleiding staan zelf in de praktijk als financieel directeur of adjunctfinancieeldirecteur, zo krijgt u de beste garantie op informatie die praktisch toepasbaar is.

Klik hier voor meer informatie over de volledige cyclus.

Het opleidingsaanbod bestaat uit 5 dagen gespreid over 4 maanden, met telkens 2 modules per dag. U kiest zelf of u één of meerdere modules volgt. 

U betaalt € 125 voor één module (een halve dag). Volgt u twee modules op dezelfde dag, dan betaalt u € 195. Als u de volledige opleidingscyclus van 10 modules volgt, dan betaalt u de gunstprijs van € 849.

Hieronder vindt u meer info over de afzonderlijke module. 

Spreker(s) :

Muriel Poortmans Financieel directeur Herentals

Algemene info :

Datum

dinsdag 4 juni 2019

Locatie

Gemeente Zoersel
Handelslei 167
2980 Zoersel

Praktische Info

Module 8 (namiddag): Overheidsopdrachten

Docent: Muriel Poortmans (Financieel directeur Herentals)
Onthaal vanaf 12.45 u.
Duurtijd opleiding: 13.00 u. - 16.00 u.

Leerdoelstelling:

In deze module verwerft u inzicht in de algemene principes van de regels rond overheidsopdrachten en in het belang van een goed aankoopbeleid. Er wordt een link gelegd met de module “Het beheer van de uitgaven”.

Dit mag u verwachten:

 • Algemene beginselen: gelijkheid, niet-discriminatie, transparantie, proportionaliteit
 • Wat is een bestek?
 • Welke soorten gunningswijzen zijn er? (algemeen)
 • Met welke drempelbedragen moet u rekening houden?
 • Visum (algemeen)

Volgende items vallen buiten het bestek van deze opleiding:

 • Geschiedenis en regelgeving
 • Opmaken bestek
 • Detailinformatie over gunningswijzen: procedures, termijnen, stand still, ...
 • Herzieningen en wijzigingen
 • Algemene uitvoeringsregels
 • Speciale gevallen: regelmatigheid offertes, abnormale prijzen, in gebreke blijven, faillissement,...


Prijs/Prijzen :

Wie Bedrag Incl. BTW
Per deelnemer € 125,00 Prijs voor 1 Module (voormiddag of namiddag)
Per deelnemer € 195,00 Prijs voor opleidingsdag (2 Modules op 1 dag )

Inclusief BTW, documentatiemap en catering (koffiepauzes en broodjeslunch)

De inschrijvingsdatum is reeds verstreken.