Skills voor de financiële dienst (Module)

Module 10 (NM): Outlook om uw taken te organiseren

20 juni 2019 - Zoersel

Toelichting

Sinds de invoering van de beleids- en beheerscyclus is de financiële dienst een steeds sterkere (ondersteunende) rol gaan spelen bij lokale besturen. Om die rol ten volle waar te maken moet de dienst op een hoog niveau kunnen presteren. Als medewerker van de financiële dienst krijgt u diverse taken toegewezen die u vlot moet kunnen afhandelen. Ook inzicht in het bredere plaatje van de organisatie is hierbij belangrijk.

Zeker voor nieuwe medewerkers is het niet altijd eenvoudig om een globaal beeld te krijgen van de plaats van de financiële dienst binnen de organisatie en hoe die dienst door het uitvoeren van haar taken ertoe bijdraagt dat de organisatie haar doelstellingen kan realiseren.

De opleidingscyclus “Skills voor de financiële dienst” biedt een volledig overzicht van de taken die u als medewerker van de financiële dienst moet beheersen en het belang ervan voor de hele organisatie. De focus van deze opleiding ligt op de praktische toepassing, waardoor u onmiddellijk aan de slag kunt met de aangeboden informatie.

Alle lesgevers van deze opleiding staan zelf in de praktijk als financieel directeur of adjunctfinancieeldirecteur, zo krijgt u de beste garantie op informatie die praktisch toepasbaar is.

Klik hier voor meer informatie over de volledige cyclus.

Het opleidingsaanbod bestaat uit 5 dagen gespreid over 4 maanden, met telkens 2 modules per dag. U kiest zelf of u één of meerdere modules volgt. 

U betaalt € 125 voor één module (een halve dag). Volgt u twee modules op dezelfde dag, dan betaalt u € 195. Als u de volledige opleidingscyclus van 10 modules volgt, dan betaalt u de gunstprijs van € 849.

Hieronder vindt u meer info over de afzonderlijke module. 

Spreker(s) :

Dieter Descamps Adjunct-financieeldirecteur De Haan

Algemene info :

Datum

donderdag 20 juni 2019

Locatie

Gemeente Zoersel
Handelslei 167
2980 Zoersel

Praktische Info

Module 10 (namiddag): Outlook om uw taken te organiseren

Docent: Dieter Descamps (Adjunct-financieeldirecteur De Haan)
Onthaal vanaf 12.45 u.
Duurtijd opleiding: 13.00 u. - 16.00 u.

BELANGRIJK!
Voor modules 9 en 10 vragen we aan de deelnemers om hun laptop mee te brengen, zodat er gezamenlijke oefeningen kunnen worden gemaakt.

Leerdoelstelling:

In deze module leert u Outlook op een handige manier gebruiken om uw taken te structureren en op te volgen. Verder leert u hoe u moet omgaan met vergaderingen, het zoeken van mails, instellen van uw out of office, enz. Na het volgen van deze opleiding bent u ervan overtuigd dat Outlook u met meer van dienst kan zijn dan enkel het verzenden en ontvangen van e-mails.

Dit mag u verwachten:

  • Vergaderverzoeken
  • Het omzetten van berichten in agenda-items en taken
  • Taken aanmaken
  • Terugkerende versus eenmalige taken
  • Snelle stap “gereed”
  • Wanneer cc en bcc gebruiken?
  • Hoe met succes zoeken in uw mailbox
  • Handige functies zoals het instellen van uw out of office-boodschap, enz.
  • Communiceren met collega’s uit niet-financiële diensten


Prijs/Prijzen :

Wie Bedrag Incl. BTW
Per deelnemer € 125,00 Prijs voor 1 Module (voormiddag of namiddag)
Per deelnemer € 195,00 Prijs voor opleidingsdag (2 Modules op 1 dag )

Inclusief BTW, documentatiemap en catering (koffiepauzes en broodjeslunch)

De inschrijvingsdatum is reeds verstreken.