Screening belastingreglementen - Workshop

27 maart 2019 - Leuven

Toelichting

Screen uw eigen belastingreglementen

Gemeenten moeten in 2019 hun belastingreglementen opnieuw goedkeuren. Zij zullen deze dus moeten nakijken en updaten, en eventueel herschrijven. Als bestuur is het belangrijk dat u over de juiste kennis beschikt om uw belastingreglementen te screenen. Zelfs wanneer u de screening door derden laat doen, heeft u er belang bij goed te weten waar de mogelijke problemen zich kunnen voordoen. Daarom organiseert Uitgeverij Vanden Broele deze interactieve workshop waarin u zelf leert uw belastingreglementen op een goede manier te screenen.

Hoe gaan we te werk?

Na een beknopte introductie waarin de belangrijkste knelpunten worden geduid en u een stappenplan meekrijgt voor de goedkeuring van belastingreglementen , overlopen we in detail vier belastingreglementen:

  • Belasting op de leegstand van gebouwen en woningen
  • Belasting op masten en pylonen
  • Belasting op de tweede verblijven
  • Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten

We vragen u het reglement van uw bestuur vooraf naar ons door te sturen op opleidingen@vandenbroele.be, samen met eventuele vragen die u hierbij heeft. We voorzien ruimte om van gedachten te wisselen in een beperkte groep en onder de begeleiding van specialisten. Deze opleiding is dan ook beperkt tot 20 deelnemers, snel inschrijven is dus de boodschap!

Leerdoelstelling

Aan de hand van een grondige analyse van de vier vermelde reglementen willen we u leren hoe u uw (andere) belastingreglementen kritisch kan doorlichten. U leert met andere woorden een systematiek aan om uw eigen reglementen te screenen. U leert bovendien welke principes u moet beheersen en welke valkuilen u onderweg kan tegenkomen. Als beloning gaat u naar huis met vier gescreende belasting-reglementen.

Programma

08.30 u. Onthaal en registratie van de deelnemers

09.00 u. Introductie en screening belastingreglement

  • Introductie: belangrijkste knelpunten
  • Stappenplan goedkeuring belastingreglement
  • Belasting op de leegstand van gebouwen en woningen

10.45 u. Koffiepauze

11.00 u. Screening belastingreglement

  • Belasting op masten en pylonen

12.00 u. Lunchpauze

13.00 u. Screening belastingreglement

  • Belasting op de tweede verblijven

14.30 u. Koffiepauze

14.45 u. Screening belastingreglement

  • Belasting op de verspreiding van nietgeadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten

16.00 u. Einde

Spreker(s) :

Bart Engelen is advocaat bij Antaxius-advocaten en gespecialiseerd in lokale belastingen. Hij is auteur en docent aan de UC Leuven-Limburg en de graduaatsopleiding fiscale wetenschappen Stedelijk Onderwijs Antwerpen.
Jeroen Wasteels is jurist en gespecialiseerd in gemeentebelastingen. Hij is waarnemend directeur van de Dienst Belastingen – Departement Financiën van de stad Gent.

Algemene info :

Datum

woensdag 27 maart 2019

Locatie

Park Inn Leuven
Martelarenlaan 36
3010 Leuven

Klik hier voor een routebeschrijving.

Praktische Info

Duur?

Van 09.00 u. tot 16.00 u. Onthaal vanaf 08.30 u.

Voor wie?

Voor financieel directeurs en medewerkers van de financiële dienst.

Prijs/Prijzen :

Wie Bedrag Incl. BTW
Per deelnemer € 299,00

In deze prijs zijn de koffiepauzes, de lunch en de documentatiemap begrepen. Betaling na ontvangst factuur.

De inschrijvingsdatum is reeds verstreken.