Debiteurenbeheer van lokale besturen

Workshop 1

05 februari 2019 - Antwerpen (namiddag)

Toelichting

De financieel directeur staat samen met zijn of haar team in volle onafhankelijkheid in voor het debiteurenbeheer van het lokaal bestuur. Het komt dus aan de financieel directeur en haar of zijn team toe om concreet het debiteurenbeheer van gemeente én OCMW effectief en efficiënt te organiseren.

Debiteurenbeheer uitgediept

Deze workshops werden ontwikkeld om de financieel directeur en haar/zijn team op praktische wijze te ondersteunen bij het uitwerken van het debiteurenbeheer. Tijdens elke workshop wordt één onderwerp op praktische en interactieve wijze uitgediept. De lesgevers Anne Minsart en Wilfried Horemans staan beiden al jaren in de praktijk en weten als geen ander hoe zij deze materie op pragmatische wijze moeten benaderen zodat u uit elke workshop het maximum kan halen om onmiddellijk toe te passen in uw eigen bestuur.

Hands-on-methodiek

De workshops zijn erop gericht om u – in beknopte sessies van een halve dag – volledig in te lichten over een specifiek onderdeel van het debiteurenbeheer. Hierdoor zal u binnen uw eigen organisatie vlot in staat zijn om de theorie om te zetten in de praktijk. Bij de workshops zullen, naast de nodige tips & tricks, ook modellen en sjablonen ter beschikking worden gesteld van de deelnemers.

Optimaal leereffect

Om een optimaal leereffect te bekomen is het aantal deelnemers per sessie beperkt tot 25, zodat er interactie mogelijk is met de docent en de aanwezige collega’s. Het inschrijvingsgeld voor deze workshops wordt op deze manier snel gerecupereerd door de verdere uitbouw van de toegepaste invorderingsmogelijkheden in uw eigen bestuur.

Spreker(s) :

Anne Minsart Financieel directeur Mol

Algemene info :

Datum

dinsdag 5 februari 2019

Locatie

Lindner Hotel & City Lounge
Lange Kievitstraat 125
2018 Antwerpen

Klik hier voor een routebeschrijving. 

Praktische Info

Workshop 1 - Debiteurenbeheer in het OCMW: bijzondere gevallen in de praktijk

Antwerpen 
Van 13.00 u. – 16.00 u. | onthaal vanaf 12.45 u.

Aan de hand van verschillende cases zal docente Anne Minsart probleemstellingen uit de praktijk van het debiteurenbeheer in OCMW’s voorleggen. Op interactieve wijze zal de oplossing worden uitgewerkt en toegelicht. De docente stelt het op prijs als u ook uw eigen ervaringen deelt. Zij zal ervaringen van andere besturen die kaderen binnen deze workshop zeker meenemen in haar bespreking. Het uitwisselen van ervaringen zorgt vaak voor nieuwe inzichten en bevordert het leereffect.

Volgende onderwerpen komen, onder meer, aan bod in deze workshop:

  • Terugvordering bij onderhoudsplichtigen: mogelijkheden, aanpak, …
  • Invordering door (wettelijke) subrogatie
  • Toepassing in de praktijk van artikel 1410 Gerechtelijk wetboek

Uw eigen ervaringen of vragen geeft u bij voorkeur vooraf door via opleidingen@vandenbroele.be tegen 15 januari 2019. Laat deze kans niet liggen!

Prijs/Prijzen :

Wie Bedrag Incl. BTW
Per deelnemer € 199,00

In deze prijzen zijn de btw, de koffiepauzes en de documentatiemap begrepen. Betaling na ontvangst factuur.

De inschrijvingsdatum is reeds verstreken.