Onze Omgeving 2019 - Transitie in de ruimtelijke planning

21 maart 2019 - Gent

Toelichting

OPGELET - ANDERE LOCATIE VOOR DEZE STUDIEDAG!

(Holiday Inn Express Gent i.p.v. Holiday Inn Gent Expo)

Tijdens deze opleiding wordt ingegaan op de overgang van de ruimtelijke structuurplanning naar de ruimtelijke beleidsplanning. Eerst wordt de strategische visie van het (ontwerp) Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) geschetst, de opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Vervolgens wordt ingegaan op de juridische aspecten van de ruimtelijke beleidsplanning: de overgangsregeling voor structuurplannen, de verplichte inhoud van een ruimtelijk beleidsplan, de verhouding tot vergunningen en RUP’s, de eventuele plan-m.e.r.-plicht, de procedure. Geëindigd wordt met het ruimtelijk plan onder de vorm van een voorkeurs- en projectbesluit in het kader van de ‘complexe-projecten-procedure’. Biedt het complexe-projecten-traject opportuniteiten om kernversterking en ontlinting te realiseren?

Programma

08.30 u.

Onthaal en registratie van de deelnemers

09.00 u.

Van Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen tot Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Spreker: Guy Vloebergh (ruimtelijk planner OMGEVING cvba, gastdocent Masteropleiding Stedenbouw en Ruimtelijke Planning UAntwerpen)

10.30 u.

Koffiepauze

10.45 u.

Inhoudelijke juridische aspecten van ruimtelijke beleidsplanning:  de inhoud van een beleidsplan, het proces van beleidsplanning, de bevoegdheidsverdeling, de rechtskracht van een beleidsplan, plan-MER-plicht, overgangsmaatregelen van structuurplanning naar beleidsplanning

Spreker: Pieter-Jan Defoort (LDR)

12.15 u.

Lunch (koud buffet)

13.30 u.

Procedurele aspecten ruimtelijke planning: de procedure van beleidsplannen en de vereenvoudigde procedure voor opheffing of wijziging BPA’s en RUP’s

Spreker: Pieter-Jan Defoort (LDR)

14.45 u.

Koffiepauze

15.00 u.

Het geïntegreerde planproces bij complexe projecten: het voorkeursbesluit/projectbesluit als ruimtelijk plan

Opportuniteiten van een ‘complexe-projecten-traject’ voor de realisatie van kernversterking en ontlinting

Spreker: Isabelle Larmuseau (VVOR/LDR/KU Leuven)

16.45 u. 

Einde

Spreker(s) :

Guy Vloebergh ruimtelijk planner OMGEVING cvba, gastdocent Masteropleiding Stedenbouw en Ruimtelijke Planning UAntwerpen
Pieter-Jan Defoort LDR Advocaten
Isabelle Larmuseau VVOR/LDR/KU Leuven

Algemene info :

Datum

donderdag 21 maart 2019

Locatie

Holiday Inn Express Gent
Akkerhage 2
9000 Gent

Gratis parking aan het hotel.

Praktische Info

Duur opleiding

Van 9u tot 16.45 u.

Onthaal vanaf 08.30 u.

KMO-portefeuille

6 lesuren. Prijzen excl. btw: zie onderaan deze pagina.

Erkenning OVB

Erkend voor 6 standaardpunten.

Andere erkenningen

Alle opleidingen zijn erkend door OVB en voor de permanente bijscholing milieucoördinatoren, landmeter-experten, vastgoedmakelaars.

De Federale Raad van landmeters-experten erkent deze opleiding voor de helft van de effectieve uren.


Prijs/Prijzen :

Wie Bedrag Incl. BTW
Per deelnemer € 250,00 (206,31 excl. btw)
Kortingsprijs VVOR-leden, VMX-leden of openbare besturen € 199,00 (164,46 excl. btw)

Inclusief ontvangstkoffie, koffiepauzes, lunch en documentatiemap. Betaling na ontvangst factuur.

De inschrijvingsdatum is reeds verstreken.