Onze Omgeving 2019 - Water: van watertoets tot WORG

23 mei 2019 - Gent

Toelichting

De zorg om water is van alle tijden. Met de wet op de bescherming van de oppervlaktewateren van 1971 staat deze zorg al decennialang centraal in België en Vlaanderen. Water is ook één van de oudste omgevingsrechtelijke thema’s die op Europees niveau werden geregeld. Mede onder invloed van de klimaatverandering bepalen ook de waterkwantiteitsproblemen, zowel wateroverlast als watertekort, meer en meer de beleidsagenda’s. Met de inwerkingtreding van het decreet integraal waterbeleid, dat de Europese Kaderrichtlijn Water omzet, werd de waterwetgeving op een nieuwe leest geschoeid.

Deze opleiding start met een bespreking van de watertoets. Naast het juridisch kader wordt een praktijkgerichte toelichting gegeven over de toepassing van dit instrument. In dit kader wordt stilgestaan bij het concept van de signaalgebieden en de nieuwe bestemmingscategorie  ‘watergevoelig open ruimtegebied’ (WORG). Hierbij aansluitend wordt ingegaan op het hoogwater- of waterkwantiteitsbeheer, waarbij wordt stilgestaan bij het overstromingsrisicobeheer zoals meegenomen in het stroomgebiedsbeheerplan, alsook de herstelprogramma’s voor grondwater en de impact ervan op de bedrijfsvoering. Vervolgens gaat aandacht naar de technische, economische en vergunningstechnische aspecten van de lozing van industrieel afvalwater. De opleiding wordt afgesloten met een verkenning van de afvalwaterheffing, geïllustreerd aan de hand van juridische cases.

programma

08.30 u.

Onthaal en registratie van de deelnemers

09.00 u.

Watertoets, signaalgebieden en watergevoelige openruimtegebieden (WORG)

Bespreking van beeldbepalende water-rechtspraak van het Europese Hof van Justitie

Sprekers: Peter De Smedt (LDR/UGent/UUtrecht) en Wim Verhaegen (VMM)

10.30 u.

Koffiepauze

10.45 u.

Overstromingsrisicobeheer en waterschaarste

Spreker: Ann Carette (VMM, Universiteit Antwerpen)

12.15 u.

Lunch (koud buffet)

13.15 u.

De afvalwaterheffing, inclusief bespreking van enkele juridische cases

Spreker: Tom Malfait (LDR)

15.15 u.

Koffiepauze

15.30 u.

De lozing van industrieel afvalwater: technische, economische en vergunningstechnische aspecten, inclusief bespreking van enkele technische cases

Spreker: Hugo Desmet (Witteveen+Bos)

16.45 u. 

Einde

Spreker(s) :

Peter De Smedt LDR/UGent/UUtrecht
Wim Verhaegen VMM
Ann Carette VMM, Universiteit Antwerpen
Hugo Desmet Witteveen+Bos
Tom Malfait LDR

Algemene info :

Datum

donderdag 23 mei 2019

Locatie

Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Sint-Denijs-Westrem

Klik hier voor een routebeschrijving.

Parking aan het hotel (betalend: € 2,5/ dag).

Praktische Info

Duur opleiding

Van 9u tot 16.45 u.

Onthaal vanaf 08.30 u.

KMO-portefeuille

6 lesuren. Prijzen excl. btw: zie onderaan deze pagina.

Erkenning OVB

Erkend voor 6 standaardpunten.

Andere erkenningen

Alle opleidingen zijn erkend door OVB en voor de permanente bijscholing milieucoördinatoren, landmeter-experten, vastgoedmakelaars.

De Federale Raad van landmeters-experten erkent deze opleiding voor de helft van de effectieve uren.


Prijs/Prijzen :

Wie Bedrag Incl. BTW
Per deelnemer € 250,00 (206,31 excl. btw)
Kortingsprijs VVOR-leden, VMX-leden of openbare besturen € 199,00 (164,46 excl. btw)

Inclusief ontvangstkoffie, koffiepauzes, lunch en documentatiemap. Betaling na ontvangst factuur.

De inschrijvingsdatum is reeds verstreken.