Onze Omgeving 2020 - Omgevingshandhaving: van droom naar daad?

22 oktober 2020 - Gent

Toelichting

Zonder handhaving blijft het Vlaams omgevingsrecht dode letter. De regels voor de handhaving van milieurecht zijn opgenomen in het milieuhandhavingsdecreet, waarin reeds in 2009 de kaart van de bestuurlijke handhaving werd getrokken. De regels voor de handhaving van het ruimtelijke ordeningsrecht zijn neergelegd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, waar tot begin 2018 het strafrechtelijk handhavingsmodel voorop stond. Met het op 1 maart 2018 in werking getreden decreet handhaving omgevingsvergunning werd de ruimtelijke ordeningshandhaving met bestuurlijke instrumenten uitgebreid. Tijdens deze opleiding komen zowel de privaatrechtelijke, bestuursrechtelijke als strafrechtelijke omgevingshandhaving aan bod, met aandacht voor theorie en praktijk, voor regelgeving en rechtspraak.

Programma

08.30 u.    Onthaal en registratie van de deelnemers

09.00 u.    Overzicht van de omgevingshandhavingsregelgeving - Basisintroductie tot de theorie van de handhavingsregelgeving, met veel aandacht voor de omgevingshandhavingsaspecten - Robin Slabbinck (LDR/UGain)

11.00 u.    Koffiepauze

11.30 u.    Omgevingshandhaving: de invalshoek van het parket - Strafrechtelijke omgevingshandhaving, abstracte en concrete gevaarzettingsdelicten, dwangsom, veiligheidsmaatregelen, herstelmaatregelen, verbeurdverklaring van vermogensvoordeel - Bart Van Vossel (Openbaar Ministerie)

12.30 u.    Lunch (koud buffet)

13.30 u.    Omgevingshandhaving: de invalshoek van de overheid Omgevingshandhavingsbeleid - Martine Blondeel (Departement Omgeving, afdeling BJO)

Bestuursrechtelijke handhaving: toezicht, bestuurlijke maatregelen en bestuurlijke sancties door afdeling Handhaving - Dries Wouters (Departement Omgeving, afdeling Handhaving, cluster sanctionering en advisering) & Leentje Timmerman (Departement Omgeving, afdeling Handhaving, cluster strategie en coördinatie)

15.00 u.    Koffiepauze

15.15 u.    Overzicht van rechtspraak van het Handhavingscollege - Robin Slabbinck (LDR/UGain)

16.45 u.    Einde

Spreker(s) :

Robin Slabbinck LDR/UGain
Bart Van Vossel Openbaar Ministerie
Martine Blondeel Departement Omgeving, afdeling BJO
Dries Wouters Departement Omgeving, afdeling Handhaving, cluster sanctionering en advisering
Leentje Timmermans Departement Omgeving, afdeling Handhaving, cluster strategie en coördinatie

Algemene info :

Datum

donderdag 22 oktober 2020

Locatie

Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Sint-Denijs-Westrem

Klik hier voor een routebeschrijving.


Parking aan het hotel (betalend: € 2,5/ dag).

Praktische Info

Duur opleiding

Van 9u tot 16.45 u.

Onthaal vanaf 08.30 u.

KMO-portefeuille

6 lesuren. Prijzen excl. btw: zie onderaan deze pagina.

Erkenning OVB

Erkend voor 6 standaardpunten.

Andere erkenningen

Alle opleidingen zijn erkend door OVB en voor de permanente bijscholing milieucoördinatoren, landmeter-experten, vastgoedmakelaars.

De Federale Raad van landmeters-experten erkent deze opleiding voor de helft van de effectieve uren.

Prijs/Prijzen :

Wie Bedrag Incl. BTW
Per deelnemer € 250,00 (206,31 excl. btw)
Kortingsprijs VVOR-leden, VMX-leden of openbare besturen € 199,00 (164,46 excl. btw)