Onze Omgeving 2020 - Plan- en project-milieueffectrapportage: meer is niet altijd beter?

24 september 2020 - Gent

Toelichting

Milieueffectrapportage is vaak een juridisch struikelblok voor planopmaak en projectontwikkeling. Deze opleiding biedt een antwoord op alle vragen die in dit verband kunnen rijzen. Kim Versieren geeft een overzicht van alle Europese en Vlaamse regelgeving over plan- en projectmilieueffectrapportage. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de nieuwe integratie-procedure inzake plan-milieueffectrapportage en de toepassing van project-milieueffectrapportage bij de omgevingsvergunning. Aan de hand van Europese en Vlaamse rechtspraak gaat Matthias Strubbe in op de afbakening van het toepassingsgebied van de plan-mer-plicht, de notie ‘klein gebied op lokaal niveau’, de plan-mer-screening, de alternatievenafweging en de ruimtelijke doorvertaling van het plan-MER. Veerle Timmermans bespreekt de praktische aspecten van plan-milieueffectrapportage, zoals de participatie van stakeholders, de RUP-adviestoets en de scoping van de milieubeoordeling. In de namiddag wordt de Europese en Vlaamse rechtspraak over project-milieueffectrapportage onder de loep genomen. Sven Wouters sluit af met de praktische aspecten van de project-milieueffectrapportage, met een bijzondere focus op de context van de omgevingsvergunning.

Programma

08.30 u.    Onthaal en registratie van de deelnemers

09.00 u.    Overzicht van de Europese en Vlaamse regelgeving over plan- en projectmilieueffectrapportage - Kim Versieren (Departement Omgeving, afdeling BJO)

10.00 u.    Overzicht van rechtspraak over plan-milieueffectrapportage: de theorie - Matthias Strubbe (LDR)

11.00 u.    Koffiepauze

11.15u. Hoe omgaan met plan-milieueffectrapportage na het Integratiedecreet: de praktijk - Veerle Timmermans (Departement Omgeving, dienst Mer)

12.30 u.    Lunch (koud buffet)

13.30 u.    Overzicht van rechtspraak over project-milieueffectrapportage: de theorie - Matthias Strubbe (LDR)

15.00 u.    Koffiepauze

15.15 u.    Hoe omgaan met project-milieueffectrapportage in de context van de omgevingsvergunning: de praktijk - Wouters (Departement Omgeving, dienst Mer)

16.45 u.    Einde

Spreker(s) :

Kim Versieren Departement Omgeving, afdeling BJO
Matthias Strubbe LDR
Veerle Timmermans Departement Omgeving, dienst Mer
Sven Wouters Departement Omgeving, dienst Mer

Algemene info :

Datum

donderdag 24 september 2020

Locatie

Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Sint-Denijs-Westrem

Klik hier voor een routebeschrijving.


Parking aan het hotel (betalend: € 2,5/ dag).

Praktische Info

Duur opleiding

Van 9u tot 16.45 u.

Onthaal vanaf 08.30 u.

KMO-portefeuille

6 lesuren. Prijzen excl. btw: zie onderaan deze pagina.

Erkenning OVB

Erkend voor 6 standaardpunten.

Andere erkenningen

Alle opleidingen zijn erkend door OVB en voor de permanente bijscholing milieucoördinatoren, landmeter-experten, vastgoedmakelaars.

De Federale Raad van landmeters-experten erkent deze opleiding voor de helft van de effectieve uren.

Prijs/Prijzen :

Wie Bedrag Incl. BTW
Per deelnemer € 250,00 (206,31 excl. btw)
Kortingsprijs VVOR-leden, VMX-leden of openbare besturen € 199,00 (164,46 excl. btw)